Aldemed: nowa poradnia specjalistyczna

0
934


Centrum Medyczne Aldemed z Zielonej Góry rozszerzyło zakres oferowanych usług o konsultacje w zakresie hepatologii. Nowa poradnia przyjmuje zarówno pacjentów komercyjnych jak i tych, którzy korzystają z konsultacji w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kontrakt placówki na usługi poradni hepatologicznej od lipca do grudnia 2013 roku ma wartość 21 594,60 zł. Poradnia oferuje pomoc pacjentom ze schorzeniami wątroby, takimi jak: stłuszczenie wątroby, polekowe uszkodzenie wątroby czy toksyczne uszkodzenie wątroby.

Cały kontrakt Aldemed z NFZ (bez podstawowej opieki zdrowotnej) ma w roku 2013 wartość 8 512 612,30  zł. Z Narodowego Funduszu Zdrowia finansowane są usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w tym badania endoskopowe), rehabilitacji, stomatologii oraz profilaktycznych programów zdrowotnych. Od kilku lat Aldemed bezskutecznie stara się o kontrakt na leczenie szpitalne. Placówka posiada nowocześnie wyposażony blok operacyjny, który powstał w roku 2010 w wyniku inwestycji dofinansowanej z funduszy unijnych. Wykonywanych jest tutaj zaledwie kilka lub kilkanaście komercyjnych zabiegów miesięcznie.

Aldemed prowadzi dwie placówki w Zielonej Górze. Główna siedziba mieści się przy ulicy Niepodległości. W filii Zastal, przy ulicy Towarowej 20, działa szpital. Opieką poradni POZ Aldemed obejmuje ponad 24 tysiące pacjentów.