Aldemed: nowe badanie diagnostyczne

0
955


Centrum Medyczne Aldemed z Zielonej Góry rozszerzyło zakres oferowanych usług o diagnostykę drożności jajowodów HSG. Badanie wykonywane jest w ramach kontraktu z narodowym Funduszem Zdrowia a także komercyjnie.

Cena badania komercyjnego wynosi 400 zł. HSG jest wykonywane przy użyciu nowoczesnego aparatu rentgenowskiego. Badanie jest dostępne w filii Centrum Aldemed – Zastal przy ulicy Towarowej 20.

Aldemed prowadzi dwie placówki w Zielonej Górze. Oprócz filii Zastal jest to placówka przy ulicy Niepodległości. Aldemed oferuje usługi szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, stomatologię, rehabilitację i diagnostykę, a także podstawową opiekę zdrowotną, którą obejmuje obecnie ponad 24 tysiące pacjentów.

Kontrakt placówki z NFZ (bez POZ) ma w roku 2012 wartość 8 486 025,70 zł. Z Narodowego Funduszu Zdrowia finansowane są usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz profilaktycznych programów zdrowotnych.

Aldemed od wielu miesięcy czyni starania o uzyskanie  kontraktu na wykonywanie zabiegów operacyjnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.