Aldemed: rabat na zabiegi operacyjne

0
875

Centrum Medyczne Aldemed z Zielonej Góry wprowadziło 25-procentowy rabat na zabiegi operacyjne. Placówka posiada szpital, oddany do użytku na początku roku 2011, nie posiada jednak kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne.

Koszt inwestycji związanej z otwarciem szpitala wyniósł kilkanaście milionów złotych, z tego 3 mln zł stanowiły dotacje unijne. Szpital posiada 15 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej. Wykonywanych jest tutaj zaledwie kilka lub kilkanaście komercyjnych zabiegów miesięcznie, tymczasem taką liczbę zabiegów można byłoby wykonywać w ciągu jednego dnia.

Aldemed cały czas czyni starania o uzyskanie kontraktu na wykonywanie zabiegów w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, jednak dotychczas nie przyniosły one efektów. W związku z dużą liczbą chętnych na zabiegi operacyjne, placówka zdecydowała się na wprowadzenie rabatu w wysokości 25 procent. W placówce wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, neurochirurgii i ginekologii.

Centrum Medyczne Aldemed działa od 1996 roku. Oprócz usług szpitalnych oferuje usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji i diagnostyki oraz podstawową opiekę zdrowotną, którą obejmuje obecnie ponad 24 tysiące pacjentów. Cały kontrakt Funduszu na usługi finansowane ze środków publicznych (razem z POZ) ma wartość około 10 mln zł. Aldemed oferuje też usługi w zakresie medycyny pracy i medycyny estetycznej. Prowadzi dwie placówki, jedną przy ulicy Niepodległości, drugą (filia Zastal) przy ulicy Towarowej. Tam też prowadzony jest nowy szpital.