Aldemed realizuje program zwalczania chorób nowotworowych

0
1065


Centrum Medyczne Aldemed z Zielonej Góry wykonuje badania w ramach realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pod nazwą „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie oportunistycznym”.

W ramach realizacji programu placówka oferuje bezpłatne badania profilaktyczne w celu wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Program przeznaczony jest dla osób w wielu od 50-65 lat bez objawów raka, dla osób w wieku 40-65 lat bez objawów, ale które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia, który chorował na raka jelita grubego, oraz osób w wieku 25-65 lat, pochodzące z rodzin z genetyczną skłonnością do zachorowania na raka jelita grubego. Badania są wykonywane w pracowni endoskopii Filii Zastal Centrum Medycznego Aldemed przy ulicy Towarowej 20.

Główna placówka Centrum znajduje się przy ulicy Niepodległości. Aldemed oferuje usługi szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, stomatologię, rehabilitację i diagnostykę, a także podstawową opiekę zdrowotną, którą obejmuje obecnie ponad 24 tysiące pacjentów.

Kontrakt placówki z NFZ (bez POZ) ma w roku 2012 wartość 8 524 156,35 zł. Z Narodowego Funduszu Zdrowia finansowane są usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz profilaktycznych programów zdrowotnych. Aldemed od wielu miesięcy czyni starania o uzyskanie kontraktu na wykonywanie zabiegów w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Od początku 2011 roku placówka posiada nowocześnie wyposażony szpital, którego utworzenie kosztowało kilkanaście milionów złotych i który wykonuje tylko zabiegi komercyjne.