Aldemed: rozszerzenie certyfikatu ISO na leczenie szpitalne

0
791


Centrum Medyczne Aldemed z Zielonej Góry potwierdziło ważność posiadanego certyfikatu ISO na kolejny rok oraz rozszerzyło go na leczenie szpitalne. Placówka posiada certyfikat ISO 9001 od roku 2005.

Rozszerzenie certyfikatu na leczenie szpitalne oznacza, że Szpital Aldemed spełnia wymagania Normy ISO 9001. Potwierdziła to firma TUV NORD, która w listopadzie 2012 roku przeprowadzała w placówce audit.

Aldemed prowadzi dwie placówki w Zielonej Górze. Oprócz filii Zastal jest to placówka przy ulicy Niepodległości. Oferuje usługi szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, stomatologię, rehabilitację i diagnostykę, a także podstawową opiekę zdrowotną, którą obejmuje obecnie ponad 24 tysiące pacjentów.

Kontrakt placówki z NFZ (bez POZ) ma w roku 2012 wartość 8 412 957,25 zł. Z Narodowego Funduszu Zdrowia finansowane są usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz profilaktycznych programów zdrowotnych.

Aldemed od wielu miesięcy czyni starania o uzyskanie  kontraktu na wykonywanie zabiegów operacyjnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.