Alert konsultacyjny

0
979


Pracodawcy RP otrzymali do konsultacji społecznych projekty zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania umów w zakresie leczenia szpitalnego, podstawowej opieki zdrowotnej oraz programów lekowych.

Pierwszy z projektów dotyczy nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne.

Zmiana wprowadzona projektowanym zarządzeniem dotyczy utworzenia odrębnego produktu rozliczeniowego do  rozliczania znieczulenia stosowanego przy porodzie zakończonym drogami natury. Nowe świadczenie to „Koszty dodatkowe znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu niezawarte w wartości JGP”.

Link do projektu.

Termin zgłaszania uwag mija 25 czerwca 2015 roku.

Drugi z projektów dotyczy nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń na podstawową opiekę zdrowotną.

Propozycje przedstawianych zmian dotyczą sprawozdawczości w POZ i wynikają z rozporządzenia ministra zdrowia z 15 maja 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych danych oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych oraz konieczności podjęcia działań zmierzających do zwiększenia liczby realizowanych świadczeń profilaktycznych w POZ.

Link do projektu.

Termin zgłaszania uwag mija 25 czerwca 2015 roku.

Trzeci z projektów dotyczy zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia w zakresie programów zdrowotnych (lekowych).

Projekt zarządzenia implementuje przepisy obwieszczenia. Zmiany polegają między innymi na  określeniu wymagań dla nowego programu lekowego: Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

Link do projektu

Termin zgłaszania uwag mija 27 czerwca 2015 roku.

Uwagi można zgłaszać na adres:.g.byszewski@pracodawcyrp.pl