Alert konsultacyjny

0
833


Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przekazało Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014 – 2020.

Link do projektu.

Termin zgłaszania uwag mija 1 sierpnia 2015.

Ewentualne uwagi można przekazywać według załączonego formularza na adres. w.zukowska@pracodawcyrp.pl.