Alert konsultacyjny

0
650

Pracodawcy RP otrzymali do konsultacji społecznych projekty zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania umów na leczenie szpitalne orz rozporządzenia ministra zdrowia dotyczące zawierania umów o udzielania świadczeń zdrowotnych.

Pierwszy z projektów dotyczy nowelizacji zarządzenia prezesa  NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitale w zakresie programów zdrowotnych (lekowych).

Projekt jest dostępny pod poniższym linkiem:
http://www.nfz.gov.pl

Uwagi do projektu można kierować do 10 sierpnia 2015 roku.


Drugi z projektów dotyczy zarządzenia prezesa NFZ w sprawie kryteriów oceny ofert w części dotyczącej  leczenia szpitalnego – programów zdrowotnych (lekowych).

Projekt jest dostępny pod poniższym linkiem:
http://www.nfz.gov.pl

Uwagi do projektu można kierować do 10 sierpnia 2015 roku.
 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczy ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt jest dostępny pod poniższym linkiem:
http://legislacja.rcl.gov.pl

Uwagi do projektu można kierować do 24 sierpnia 2015 roku.


Uwagi do projektów można kierować na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl