Alert konsultacyjny

0
799


Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do opiniowania projekt nowelizacji zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zmiany dotyczą modyfikacji sprawozdawania i rozliczania świadczenia poszpitalnego.

Zawarte w projekcie zmiany dotyczą także rozszerzenia w załączniku nr 5c do zarządzenia wykazu istotnych procedur ICD-9 warunkujących możliwość rozliczenia diagnostycznych pakietów onkologicznych o procedury istotne między innymi w diagnostyce różnicowej nowotworów w dziedzinie hematologii.

Projekt zarządzenia dostępny jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Opinie można przekazywać do  26 sierpnia 2015 roku, na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl