Alert konsultacyjny

0
1124

Minister zdrowia w ostatnim tygodniu skierował do konsultacji społecznych projektu aktów prawnych, które obejmują trzy rozporządzenia oraz projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty.

Pierwszy z projektów dotyczy nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt zakłada wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych o 400 zł w 2015 roku, a docelowo o 1600 zł.

Link do projektu

Termin konsultacji mija 13 października 2015 roku.

 

Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek rozrodczych i zarodków. 

Link do projektu.

Konsultacje trwają do 6 października 2015 roku.


Trzeci z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji.

Projekt określa warunki realizacji świadczeń wysokospecjalistycznych, w tym między innymi warunki dla hybrydowej sali operacyjnej do jednoczasowego wykonywania zabiegów operacyjnych oraz przeznaczyniowych.

Link do projektu.

Konsultacje trwają do 14 października 2015 roku.


Do konsultacji skierowano także projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Projekt zakłada wprowadzenie systemu monitorowania kształcenia kadr medycznych (SMK) w formie elektronicznej, co ma odbiurokratyzować system odbywania specjalizacji medycznej

Link do projektu.

Termin konsultacji mija 21 października 2015 roku.

 

Uwagi można przesyłać na adres:  g.byszewski@pracodawcyrp.pl