Alert konsultacyjny

0
931


W związku z trwającymi pracami nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, Pracodawcy RP zwracają się z prośbą o przekazanie opinii do przedmiotowego projektu w terminie do 16 grudnia 2012 roku.

W ocenie Pracodawców RP szczególnej uwagi wymagają między innymi art. 3, art. 5, art. 9 oraz art. 12 dotyczący solidarnej odpowiedzialności podwykonawców. Pracodawcy RP obawiają się, że przyjęcie dyrektywy wdrożeniowej może w praktyce prowadzić do wzrostu obciążeń administracyjnych i finansowych, co w konsekwencji może grozić wywołaniem skutków odwrotnych od zamierzonych, tj. ograniczeniem delegowania pracowników do państw UE.

Link do projektu

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0131:FIN:PL:PDF

Uwagi do projektu można przesyłać na adres
w.zukowska@pracodawcyrp.pl