Alert konsultacyjny

0
1025

Pracodawcy RP otrzymali do konsultacji projekt sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, projekt rozporządzenia w sprawie Narodowego Programu Zdrowia oraz cztery projekty zarządzeń prezesa NFZ.

Projekt sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczy okresu od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. (termin konsultacji 24 listopada 2015).

Link do projektu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczy Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (termin zgłaszania uwag mija 16 grudnia 2015 roku).

Link do projektu.

Pierwszy z projektów zarządzenia prezesa NFZ dotyczy określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne (termin zgłaszania uwag mija 27 listopada 2015 roku).

Link do projektu.

Drugi z projektów zarządzania prezesa NFZ dotyczy zawierania i realizacji umów na usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (termin zgłaszania uwag mija 27 listopada 2015 roku).

Link do projektu.

Kolejny projekt dotyczy zmiany zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii (termin konsultacji mija 22 listopada 2015 roku).

Link do projektu.

Ostatni z projektów dotyczy zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne w zakresie programów zdrowotnych (lekowych) (termin konsultacji mija 2 grudnia 2015 roku).

Link do projektu

Uwagi do projektów można przesyłać na adres: .g.byszewski@pracodawcyrp.pl