Alert konsultacyjny

0
1023


Minister zdrowia przekazał do konsultacji społecznych sześć projektów rozporządzeń dotyczących rejestrów medycznych oraz wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Do Sejmu został natomiast przekazany projekt ustawy przedłużającej aneksowanie umów z NFZ.

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych.

Termin konsultacji upływa 15 grudnia 2015.

Link do projektu.

Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych.

Termin konsultacji upływa 10 grudnia 2015.

Link do projektu.


Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych

Termin konsultacji upływa 10 grudnia 2015.

Link do projektu.


Do konsultacji przekazano także projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji

Termin konsultacji upływa 10 grudnia 2015.

Link do projektu.

Ostatni z projektów dotyczący rejestrów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych

Termin konsultacji upływa 10 grudnia 2015.

Link do projektu.

Powyższe projekty są realizacją zapisów znowelizowanej ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Do konsultacji przekazano również projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Termin konsultacji upływa 24 grudnia 2015.

Link do projektu.

Ponadto do Sejmu został złożony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który umożliwia aneksowanie umów do 30 czerwca 2017 roku.

Link do projektu.