Alert konsultacyjny

0
1059

Pracodawcy RP otrzymali do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który stanowi realizację zapowiedzi wprowadzenia zakresie bezpłatnego dostępu do leków dla osób w wieku 75 plus.

Projekt zakłada przyznanie pacjentom, którzy ukończyli 75 lat, uprawnienia do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych wymienionych w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia.

W wykazie znajdą się przede wszystkim te leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wydawane na podstawie recepty albo zlecenia lekarskiego, które są związane z leczeniem chorób wieku podeszłego. Bezpłatne leki będą przepisywali lekarze podstawowej opieki zdrowotnej pacjentom, nad którymi sprawują opiekę.

Do darmowych leków będzie uprawniał PESEL na recepcie – weryfikowany przez farmaceutę w aptece.

Link do projektu ustawy.

Uwagi do projektu można przekazywać do 5 stycznia 2016 roku na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl