sexemodelankara escortataşehir escortanadolu yakası escortcanlı bahis siteleriAnadolu Yakası Ucuz Escortescort bayan izmirdeneme bonusu veren sitelerescorthttps://www.ertecongress.org/casino sitelerisweet bonanzacanlı casino sitelerislot sitelericasinoslot oynaslot sitelerikuşadası escortmalatya escortip stresserdeneme bonusu veren siteleryoutube mp3 indirbuy twitter followershttps://medyumfarzin.com/https://mirsadhoca.com/

Alert konsultacyjny

Autor:
1 stycznia 2016

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekty 11 aktów prawnych, wśród nich założenia do nowelizacji ustawy o działalności społecznej oraz projekty rozporządzeń.

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej ma na celu wprowadzenie zmian takich jak między innymi ograniczenie przekształceń SPZOZów, zakaz sprzedaży podmiotów publicznych jak i nakaz przeznaczania zysku na szeroko rozumianą działalność lecznicza.

Termin konsultacji mija 24 stycznia 2016 roku.

Link do projektu.


Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno- technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi określa minimalne wymagania, jakie powinny spełniać funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Wprowadzenie niniejszej zmiany spowoduje ujednolicenie źródeł danych systemu oraz zwiększy spójność danych tworzonego systemu ZSMOPL.

Termin konsultacji mija 12 stycznia 2016 roku.

Link do projektu.


Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych jest aktem wykonawczym do ustawy z 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o wyrobach medycznych i niektórych innych ustaw. Nowelizacja wejdzie w życie 21 lutego 2016 roku. Projekt rozporządzenia wdraża art. 11 i załączniki I–VIII do dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych, których wymagania stosują wszystkie państwa członkowskie.

Termin konsultacji upływa 15 stycznia 2016 roku.

Link do projektu.


Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji jest aktem wykonawczym do ustawy z 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o wyrobach medycznych i niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wejdzie w życie 21 lutego 2016 r. Projekt rozporządzenia nie zmienia dotychczasowych rozwiązań, które kraje członkowskie stosują w podobny sposób (wdrożenie art. 9 i załączników 1–6 do dyrektywy Rady 90/385/EWG dotyczącej aktywnych wyrobów medycznych do implantacji).

Termin konsultacji społecznych mija 12 stycznia 2016 roku.

Link do projektu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie udzielania autoryzacji jednostkom w celu ich notyfikacji w zakresie wyrobów, wysokości opłat za złożenie wniosków w tym zakresie oraz prowadzenia kontroli jednostek ubiegających się o autoryzację i jednostek notyfikowanych dostosowuje sposób i tryb postępowania krajowego organu wyznaczającego jednostki notyfikowane – ministra właściwego do spraw zdrowia – oraz właściwego organu odpowiedzialnego za nadzór i bezpieczeństwo wyrobów – prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – do treści przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 920/2013 z 24 września 2013 roku w sprawie wyznaczania i nadzorowania jednostek notyfikowanych na podstawie dyrektywy Rady 90/385/EWG dotyczącej wyrobów medycznych aktywnego osadzania oraz dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. Urz. UE L nr 253 z 25.09.2013, str. 8), dalej „rozporządzenie nr 920/2013” oraz określa sposób składania i wysokość opłat za składanie wniosków.

Termin konsultacji upływa 15 stycznia 2016 roku.

Link do projektu.

 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego wyrobu medycznego dostosowuje przepisy rozporządzenia do zmian wprowadzonych w wytycznych unijnych, w szczególności znowelizowanej normy EN ISO 14155 „Badanie kliniczne wyrobów medycznych na ludziach – Dobra praktyka kliniczna”, oraz zbiera w jednym akcie wymagania dotyczące badań klinicznych z wyrobami medycznymi, w tym dotyczące sprawozdania z wykonania badania.

Termin konsultacji upływa 15 stycznia 2016 roku.

Link do projektu.
 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzorów wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego i wysokości opłat za złożenie tych wniosków ma charakter porządkujący. Zawiera określenie zawartości i sposobu sporządzania sprawozdania z badania klinicznego, które przeniesiono do projektu rozporządzenia z art. 41 ust. 4 ustawy w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego.

Termin konsultacji upływa 15 stycznia 2016 roku. 

Link do projektu.


Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów ma na celu dostosowanie rozporządzenia do zmian wprowadzonych w ustawie z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych po to, aby prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mógł skutecznie sprawować nadzór nad wyrobami wprowadzonymi do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także wymieniać dane z innymi państwami Unii Europejskiej i Komisją Europejską. Projekt wprowadza ułatwienia dla wytwórców wyrobów wykonanych na zamówienie i podmiotów dokonujących powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poszerzenie kręgu podmiotów zgłaszających wyroby medyczne.

Termin konsultacji upływa 15 stycznia 2016 roku.

Link do projektu.


Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości opłat za złożenie zgłoszeń dotyczących wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży ma na celu dostosowanie rozporządzenia do zmian wprowadzonych w ustawie z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, w szczególności tych dotyczących rezygnacji z opłat za powiadomienia (i zmianę danych nimi objętych) o wprowadzeniu wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej importerom i dystrybutorom wyrobów medycznych i jest zgodne z praktyką unijną.

Termin konsultacji upływa 15 stycznia 2016 roku.

Link do projektu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów ma na celu dostosowanie rozporządzenia do zmian wprowadzonych w ustawie z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych z zachowaniem zgodności z rozwiązaniami stosowanymi w UE i możliwości przekazywania danych o incydentach medycznych do europejskiej bazy danych Eudamed. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych powinien mieć narzędzia do skutecznego sprawowania nadzoru nad wyrobami wprowadzonymi do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także do wymiany danych z innymi krajami Unii Europejskiej i Komisją Europejską. Projekt wprowadza zmiany związane z rozszerzeniem rodzaju i zakresu przekazywanych danych przyjęte w formie wytycznych w Unii Europejskiej w 2013 roku.

Termin konsultacji upływa 15 stycznia 2016 roku.

Link do projektu.


Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów jest realizacją delegacji zawartej w ustawie z 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.


Termin konsultacji upływa 5 stycznia 2016 roku.

Link do projektu.

 

Uwagi do projektów można przesyłać na adres g.byszewski@pracodawcyrp.pl

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekty 11 aktów prawnych, wśród nich założenia do nowelizacji ustawy o działalności społecznej oraz projekty rozporządzeń.

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej ma na celu wprowadzenie zmian takich jak między innymi ograniczenie przekształceń SPZOZów, zakaz sprzedaży podmiotów publicznych jak i nakaz przeznaczania zysku na szeroko rozumianą działalność lecznicza.

Termin konsultacji mija 24 stycznia 2016 roku.

Link do projektu.


Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno- technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi określa minimalne wymagania, jakie powinny spełniać funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Wprowadzenie niniejszej zmiany spowoduje ujednolicenie źródeł danych systemu oraz zwiększy spójność danych tworzonego systemu ZSMOPL.

Termin konsultacji mija 12 stycznia 2016 roku.

Link do projektu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych jest aktem wykonawczym do ustawy z 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o wyrobach medycznych i niektórych innych ustaw. Nowelizacja wejdzie w życie 21 lutego 2016 roku. Projekt rozporządzenia wdraża art. 11 i załączniki I–VIII do dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych, których wymagania stosują wszystkie państwa członkowskie.

Termin konsultacji upływa 15 stycznia 2016 roku.

Link do projektu.


Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji jest aktem wykonawczym do ustawy z 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o wyrobach medycznych i niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wejdzie w życie 21 lutego 2016 r. Projekt rozporządzenia nie zmienia dotychczasowych rozwiązań, które kraje członkowskie stosują w podobny sposób (wdrożenie art. 9 i załączników 1–6 do dyrektywy Rady 90/385/EWG dotyczącej aktywnych wyrobów medycznych do implantacji).

Termin konsultacji społecznych mija 12 stycznia 2016 roku.

Link do projektu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie udzielania autoryzacji jednostkom w celu ich notyfikacji w zakresie wyrobów, wysokości opłat za złożenie wniosków w tym zakresie oraz prowadzenia kontroli jednostek ubiegających się o autoryzację i jednostek notyfikowanych dostosowuje sposób i tryb postępowania krajowego organu wyznaczającego jednostki notyfikowane – ministra właściwego do spraw zdrowia – oraz właściwego organu odpowiedzialnego za nadzór i bezpieczeństwo wyrobów – prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – do treści przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 920/2013 z 24 września 2013 roku w sprawie wyznaczania i nadzorowania jednostek notyfikowanych na podstawie dyrektywy Rady 90/385/EWG dotyczącej wyrobów medycznych aktywnego osadzania oraz dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. Urz. UE L nr 253 z 25.09.2013, str. 8), dalej „rozporządzenie nr 920/2013” oraz określa sposób składania i wysokość opłat za składanie wniosków.

Termin konsultacji upływa 15 stycznia 2016 roku.

Link do projektu.

 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego wyrobu medycznego dostosowuje przepisy rozporządzenia do zmian wprowadzonych w wytycznych unijnych, w szczególności znowelizowanej normy EN ISO 14155 „Badanie kliniczne wyrobów medycznych na ludziach – Dobra praktyka kliniczna”, oraz zbiera w jednym akcie wymagania dotyczące badań klinicznych z wyrobami medycznymi, w tym dotyczące sprawozdania z wykonania badania.

Termin konsultacji upływa 15 stycznia 2016 roku.

Link do projektu.
 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzorów wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego i wysokości opłat za złożenie tych wniosków ma charakter porządkujący. Zawiera określenie zawartości i sposobu sporządzania sprawozdania z badania klinicznego, które przeniesiono do projektu rozporządzenia z art. 41 ust. 4 ustawy w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego.

Termin konsultacji upływa 15 stycznia 2016 roku. 

Link do projektu.


Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów ma na celu dostosowanie rozporządzenia do zmian wprowadzonych w ustawie z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych po to, aby prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mógł skutecznie sprawować nadzór nad wyrobami wprowadzonymi do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także wymieniać dane z innymi państwami Unii Europejskiej i Komisją Europejską. Projekt wprowadza ułatwienia dla wytwórców wyrobów wykonanych na zamówienie i podmiotów dokonujących powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poszerzenie kręgu podmiotów zgłaszających wyroby medyczne.

Termin konsultacji upływa 15 stycznia 2016 roku.

Link do projektu.


Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości opłat za złożenie zgłoszeń dotyczących wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży ma na celu dostosowanie rozporządzenia do zmian wprowadzonych w ustawie z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, w szczególności tych dotyczących rezygnacji z opłat za powiadomienia (i zmianę danych nimi objętych) o wprowadzeniu wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej importerom i dystrybutorom wyrobów medycznych i jest zgodne z praktyką unijną.

Termin konsultacji upływa 15 stycznia 2016 roku.

Link do projektu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów ma na celu dostosowanie rozporządzenia do zmian wprowadzonych w ustawie z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych z zachowaniem zgodności z rozwiązaniami stosowanymi w UE i możliwości przekazywania danych o incydentach medycznych do europejskiej bazy danych Eudamed. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych powinien mieć narzędzia do skutecznego sprawowania nadzoru nad wyrobami wprowadzonymi do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także do wymiany danych z innymi krajami Unii Europejskiej i Komisją Europejską. Projekt wprowadza zmiany związane z rozszerzeniem rodzaju i zakresu przekazywanych danych przyjęte w formie wytycznych w Unii Europejskiej w 2013 roku.

Termin konsultacji upływa 15 stycznia 2016 roku.

Link do projektu.


Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów jest realizacją delegacji zawartej w ustawie z 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.


Termin konsultacji upływa 5 stycznia 2016 roku.

Link do projektu.

 

Uwagi do projektów można przesyłać na adres g.byszewski@pracodawcyrp.pl

Inne artykuły

Jędrzejów: Vivadent w nowej siedzibie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.03.2023

Centrum Medyczne Vivadent z Jędrzejowa od początku roku 2023 funkcjonuje w nowej siedzibie. Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Długiej 50, w nowym obiekcie, wybudowanym w jędrzejowskiej strefie inwestycyjnej.

Centrum zajmuje parter budynku. Wykończone jest także już piętro obiektu, na którym również będzie prowadzona działalność medyczna, będą tam oferowane usługi stomatologiczne, a także świadczenia w zakresie rehabilitacji. Na drugim piętrze będą dostępne usługi szkoleniowo-konferencyjne. Inwestorem obiektu jest spółka Medik z Jędrzejowa.

Centrum Medyczne Vivadent działa od kilkunastu lat. Oferuje usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, leczenie dzieci, leczenie kanałowe, ortodoncję, protetykę, chirurgię stomatologiczną, zabiegi w zakresie medycyny estetycznej.

Placówkę prowadzi Vivadent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w grudniu 2021 roku. Jej zarząd tworzą – Agnieszka Czarnecka, lekarz stomatolog (prezes) i Konrad Czarnecki (członek zarządu), właściciele spółki Medik.

Nowy salon Lynx Optique w C.H. Atrium Promenada

Przeczytaj teraz

Artykuł ekspertów Scanmed w European Spine Journal

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.03.2023

Artykuł zespołu badawczego pod kierunkiem dr. n. med. Bartosza Godlewskiego, neurochirurga ze Szpitala Św. Rafała, został opublikowany w European Spine Journal. Jest to europejskie prestiżowe czasopismo zajmujące się chirurgią kręgosłupa, kategorii Q1 z tzw. listy filadelfijskiej oraz ze współczynnikiem Impact Factor: 2.721.

Praca pt. „Adjacent segment mobility after ACDF considering fusion status at the implant insertion site” jest częścią wieloletniego projektu i efektem pracy zespołu badawczego, dotyczącego zachowania się kręgosłupa szyjnego po jego leczeniu operacyjnym. Materiał jest ogólnodostępny w międzynarodowej bazie publikacji medycznych PubMed.

Artykuł dr. n. med. Bartosza Godlewskiego zostanie również zaprezentowany podczas zjazdów naukowych Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.

Artykuł jest dostępny tutaj: https://rdcu.be/c7D0O

Szpital św. Rafała udziela świadczeń specjalistycznych w zakresie neurochirurgii (jest to największy oddział neurochirurgii w Małopolsce), ortopedii, kardiologii, w tym całodobowo w zakresie kardiologii inwazyjnej, oraz chirurgii onkologicznej i ogólnej.

Placówka realizuje świadczenia oraz procedury zabiegowe dla pacjentów wymagających leczenia onkologicznego, chorych urazowych oraz przyjmowanych w trybie pilnym, w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Grupa Scanmed to sieć medyczna działająca w ponad 40 lokalizacjach na terenie całego kraju. W skład Grupy wchodzi także Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni. Podobnie jak szpital w Krakowie należy on do Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych (sieci szpitali). Ich ofertę uzupełniają specjalistyczne jednostki szpitalne oraz centra medyczne oferujące usługi w 23 miastach w Polsce.

Lekarze ze Szpitala św. Rafała z referatami na ważnych konferencjach

Przeczytaj teraz

Nowe badanie w Centrum Medycznym Koneser

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.03.2023

Centrum Medyczne Damiana, działające przy Placu Konesera 10A w Warszawie, wprowadziło do swojej oferty nowe badanie – biomikroskopię ultradźwiękową jednego lub obu oczu (UBM).

UBM to badanie USG przedniego odcinka gałki ocznej przy zastosowaniu specjalnej sondy. Służy do diagnozowania zmian patologicznych rogówki, komory przedniej, kąta przesączania, tęczówki, soczewki i ciała rzęskowego, można je wykonać również przy zmętniałej rogówce.

Badanie UBM wykonuje się na leżąco, na otwartym oku, po znieczuleniu worka spojówkowego. Na oku ustawia się plastikową rozwórkę wypełnioną wodą destylowaną, w której sonda ultradźwiękowa penetruje przedni odcinek oka. Obraz tkanek oka oglądany jest na ekranie monitora. Badanie jest bezbolesne i nie wymaga skierowania, wykonywane jest u osób dorosłych.

Centrum Medyczne Damiana współpracuje ze Szpitalem Południowym

Centrum Medyczne Damiana przy placu Konesera prowadzi 22 gabinety lekarskie, punkt pobrań i gabinet zabiegowy. Można tutaj wykonać badania diagnostyczne (laboratoryjne, USG, EKG, testy alergologiczne, badania słuchu), skorzystać z konsultacji psychologicznych, logopedycznych, a także ze świadczeń w zakresie rehabilitacji, medycyny estetycznej oraz medycyny pracy i medycyny podróży.

Centrum Medyczne Damiana (CMD) istnieje od 1994 roku. Prowadzi osiem przychodni oraz szpital. Oferuje kompleksowy zakres konsultacji lekarzy, badań diagnostycznych: obrazowych i laboratoryjnych, rehabilitację i profilaktykę zdrowotna. W Szpitalu Damiana wykonywane są operacje w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii, okulistyki, laryngologii i ginekologii.

Centrum Medyczne Damiana należy do Grupy Medicover.

Przeczytaj teraz

Nowy sprzęt w Szpitalu Bonifratrów w Łodzi

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.03.2023

Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego z Łodzi został wyposażony w nowy rezonans magnetyczny. Sprzęt przystosowany do diagnozowania pacjentów ważących nawet 250 kilogramów, wykorzystuje także sztuczną inteligencję.

Umożliwia to skrócenie czasu badania bez wpływu na jego jakość. Aparat pracuje ciszej, dzięki czemu badanie przebiega w bardziej komfortowych warunkach.

Nowa pracownia Lux Med Diagnostyka w Olsztynie

Szpital powiększa i modernizuje zakład diagnostyki obrazowej oraz przygotowuje się do otwarcia Regionalnego Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Onkologicznych.

Szpital Bonifratrów w Łodzi posiada 166 łóżek na oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, ortopedycznym, okulistycznym, medycyny paliatywnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Przy szpitalu działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne, zespół rehabilitacji leczniczej oraz pracownie diagnostyczne.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Katowicach oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie oraz hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

Przeczytaj teraz

Szpital Pro-Familia w projekcie dotyczącym żywienia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.03.2023

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia z Rzeszowa jako jeden z dziesięciu w Polsce przystąpił do projektu realizowanego przez Fundację Bank Mleka Kobiecego na zlecenie UNICEF „Wsparcie matek w prawidłowym żywieniu niemowląt i małych dzieci w kryzysie”.

W ramach tego programu każda pacjentka w kryzysie okołoporodowym i laktacyjnym może liczyć na bezpłatne wsparcie doradczyni laktacyjnej, a także w razie konieczności – neurologopedy, psychologa oraz fizjoterapeuty dziecięcego.

Projekty dedykowany jest dla wszystkich mam po porodzie – z Polski, Ukrainy i każdej innej narodowości.

Szpital Medicover ponownie liderem porodówek w Polsce i na Mazowszu

Szpital Pro-Familia, zlokalizowany przy ulicy Witolda 6B w Rzeszowie, prowadzi oddziały: ginekologii i położnictwa, neonatologii, urologii, chirurgii i okulistyki, laryngologii dzieci, chirurgii dzieci, ortopedyczno-urazowy, chirurgii kręgosłupa oraz pediatryczny, a także pracownie diagnostyczne, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej i poradnie specjalistyczne.

Szpital Pro-Familia prowadzi też przychodnię przy ulicy Podpromie 8/1A w Rzeszowie. Oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Placówka w roku 2020 została uznana za najbezpieczniejszy szpital w Polsce w rankingu organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz dziennik Rzeczpospolita. W rankingu oceniana była między innymi wysoka jakość opieki, dostęp do kompleksowej diagnostyki oraz personel i jego kwalifikacje.

W roku 2018 w szpitalu Pro-Familia został otwarty Bank Mleka Kobiecego, jako pierwsza w regionie tego typu jednostka. Jest to profesjonalne laboratorium, które pozyskuje pokarm od honorowych dawczyń, zajmuje się jego badaniem, specjalistycznym przetwarzaniem i przechowywaniem, by bezpieczny trafił do potrzebujących dzieci.

Przeczytaj teraz

Nowy sprzęt i nowe badana w CM Goldenmed

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.03.2023

Centrum Medyczne Goldenmed z Warszawy wyposażyło pracownię diagnostyki obrazowej w pantomograf cyfrowy z tomografią stożkową. Oferta badań placówki została rozszerzona o tomografię stożkową CBCT 3D i pantomogram.

Tomografia stożkowa (CBCT) i pantomografia to metody radiologiczne, służące do badania zębów i kości twarzy, zatok i uszu.

Tomografia CBCT to technika umożliwiająca uzyskanie szczegółowych i dokładnych obrazów, które pomagają lekarzowi w określeniu położenia zębów, kości i innych elementów anatomicznych, co jest szczególnie przydatne przy planowaniu zabiegów chirurgicznych lub implantologicznych.

Natomiast pantomografia to prostsza metoda radiologiczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu całej jamy ustnej. Metoda ta jest szczególnie przydatna w diagnostyce ogólnej i wykrywaniu problemów zębowych, takich jak próchnica czy ubytki.

Nowe centrum stomatologiczne Lux Med w Warszawie

Przychodnia Goldenmed działa w warszawskiej dzielnicy Białołęka, w Galerii Odkryta, w rejonie ulic Odkrytej i Światowida.

Oferuje podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne w kilkunastu zakresach, leczenie stomatologiczne oraz rehabilitację. Działa tutaj poradnia medycyny pracy i medycyny transportu. Można wykonać badania diagnostyczne, takie jak USG, RTG, EKG oraz laboratoryjne.

Usługi Centrum, poza podstawową opieką zdrowotną, są komercyjne. Centrum współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi, takimi jak Allianz, Signal Iduna, SKOK Ubezpieczenia, Compensa, PZU, ICR, Inter Polska, Saltus Zdrowie, Medica Assistance oraz TU Zdrowie, a także z siecią Lux Med.

Właścicielem Centrum Medycznego Goldenmed jest spółka Inwest Med z siedzibą w Legionowie.

Źródło: www.goldenmed.pl

Przeczytaj teraz

pendik escort escort gaziantep izmit eskort eskort alanya bursa escort bayan bayan escort eskişehir samsun rus escort escort bayan kartal