Alert konsultacyjny

0
1092


Pracodawcy RP otrzymali do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl

Uwagi można zgłaszać do 3 lutego 2016 roku.

Uwagi można przesyłać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl