Alert konsultacyjny

0
1068

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekty rozporządzeń, dotyczące kształcenia pielęgniarek i położnych oraz projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Do Sejmu wpłynął też poselski projekt nowelizacji ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Pierwszy z projektów przekazany do konsultacji przez Ministerstwo Zdrowia to projekt rozporządzenia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Projekt reguluje kwestie warunków i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, czas trwania kształcenia pielęgniarki oraz między innymi wzory dokumentacji przebiegu kształcenia. W stosunku do obecnie stosowanego rozwiązania wprowadzono możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania kwalifikującego, skrócenie czasu trwania specjalizacji z obecnych 18-24 miesięcy do 15-20 miesięcy oraz zniesienie ograniczeń czasowych i liczbowych w zakresie przystąpienia do egzaminu państwowego pielęgniarek i położnych.

Termin konsultacji mija 25 marca 2016 roku.

Link do projektu


Drugi projekt Ministerstwa Zdrowia dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie szczepień ochronnych.

Projekt wprowadza dla dzieci urodzonych po 1 stycznia 2017 roku szczepieniami przeciwko pneumokokom.

Termin konsultacji mija 25 marca 2016 roku.

Link do projektu
 

Do konsultacji został także skierowany projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu przywrócenie stażu podyplomowego.

Link do projektu


Do Sejmu wpłynął także poselski projekt nowelizacji ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, który zakłada przesunięcie daty wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty o 18 miesięcy.

Termin konsultacji mija 15 marca 2016 roku.

Link do projektu


Uwagi do projektów można przesyłać na adres g.byszewski@pracodawcyrp.pl