Alert konsultacyjny

0
949


Minister Zdrowia oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazali do Pracodawców RP projekty aktów prawnych w celu ich konsultacji. Projekty dotyczą recept lekarskich oraz zaświadczeń lekarskich.

Projekt nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia zmienia dotychczasowe rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Link do projektu rozporządzenia :

http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3923

Termin konsultacji mija 13 grudnia 2012 roku

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmienia rozporządzenie w prawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenie lekarskiego i zaświadczeni lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Link do projektu rozporządzenia :

http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3922

Termin konsultacji mija 21 grudnia 2012 roku

W tym tygodniu odbywa się ostatnie w tym roku posiedzenie Sejmu, w trakcie którego będą następujące spotkania :

1. 12 grudnia 2012, godz. 16:00 w gmachu Sejmu (sala 118/bud. C) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia na temat programu kompleksowej opieki nad wcześniakiem i rodziną

2. 13 grudnia 2012, godz. 16:00 w gmachu Sejmu (sala 118/bud. C) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia pt:  „Wstrzymanie w listopadzie i grudniu br. planowanych przyjęć do placówek medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem instytutów, klinik i szpitali pediatrycznych”

Uwagi do załączonych projektów proszę przesyłać w podanych wyżej terminach. W przypadku woli udziału w posiedzeniu komisji proszę o informację do godziny 14.00 dnia poprzedzającego posiedzenie.

g.byszewski@pracoodawcyrp.pl