Alert konsultacyjny

0
1127


Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekty siedmiu aktów prawnych, w tym projekty sześciu rozporządzeń oraz projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczy wprowadza zmiany w pakiecie onkologicznym.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 17 czerwca 2016 roku.


Pierwszy z projektów rozporządzenia ministra zdrowia dotyczy specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji mija 31 maja 2016 roku.


Kolejny projekt rozporządzenia dotyczy wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Projekt jest związany ze zmianami w pakiecie onkologicznym.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 17 czerwca 2016 roku.


Trzeci projekt dotyczy rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Projekt również jest związany ze zmianami w pakiecie onkologicznym.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 17 czerwca 2016 roku.


Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Projekt związany jest ze zmianami w pakiecie onkologicznym.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 17 czerwca 2016 roku.


Piąty z projektów dotyczy rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 20 czerwca 2016 roku.


Ostatni z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 12 czerwca 2016 roku.

 

Uwagi do projektów można przesyłać na adres g.byszewski@pracodawcyrp.pl