Alert konsultacyjny

0
815


Pracodawcy RP otrzymali do konsultacji społecznych dwa projekty aktów prawnych – projekt ustawy o świadczeniach zdrowotnych oraz ustawy o systemie informacji a także projekt rozporządzenia ministra zdrowia.

Pierwszy z projektów dotyczy zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Termin konsultacji upływa 9 czerwca 2016 roku.

Lind do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

 

Skierowany do konsultacji projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczy zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Termin konsultacji upływa 24 czerwca 2016 roku.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

 

Uwagi do projektów można przesyłać na adres g.byszewski@pracodawcyrp.pl