Alert konsultacyjny

0
1207


Pracodawcy RP otrzymali w celu konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków oraz 12 projektów zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które dotyczą zawierania umów na poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych.

Projekt  ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza analogiczne zasady refundacji wyrobów medycznych jak w przypadku leków.

Termin konsultacji upływa 6 lipca 2016.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl


Natomiast prezes NFZ do konsultacji społecznych skierował następujące projekty zarządzeń:

1.  Projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl

2.  Projekt zarządzenia prezesa NFZ  sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów dotyczących opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Link do projektu www.nfz.gov.pl

3. Projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów dotyczących opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Link do projektu www.nfz.gov.pl

4.  Projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów dotyczących leczenia stomatologicznego.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl

5. Projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów dotyczących rehabilitacji leczniczej oraz programów zdrowotnych w zakresie leczenia dzieci ze śpiączką.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl

6. Projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów na leczenie szpitalne.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl

7. Projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów na świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl

8.  Projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów dotyczących ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Link do projektu www.nfz.gov.pl

9.  Projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów dotyczących profilaktycznych programów zdrowotnych.

Link do projektu www.nfz.gov.pl

10. Projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów dotyczących świadczeń wysokospecjalistycznych.

Link do projektu www.nfz.gov.pl

11. Projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Link do projektu www.nfz.gov.pl

12. Projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczeń w izbie przyjęć.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl

 

Termin konsultacji projektów zarządzeń upływa 27 czerwca 2016 roku.

Uwagi można przesyłać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl