Alert konsultacyjny

0
1011


Ministerstwo Zdrowia przesłało Pracodawcom RP do konsultacji społecznych trzy projekty rozporządzeń dotyczące informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń, w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie programów zdrowotnych oraz w sprawie specjalizacji lekarskich.

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Projektowana regulacja określi tryb pozyskiwania informacji przez zakłady ubezpieczeń od podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Informacje pozyskiwane od podmiotów wykonujących działalność leczniczą będą dotyczyły stanu zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rachunek których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, zaś w przypadku informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia danych o nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności.;

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl
Termin konsultacji mija 15 lipca 2016 roku.


Drugi projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Projekt ma na celu włączenie świadczenia „Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką (ICD-10: R40.2)” jako świadczenia o liczbie porządkowej 7 w załączniku do przedmiotowego rozporządzenia i ma na celu rozszerzenie katalogu jednostek chorobowych, w których udzielane są świadczenia z zakresu programów zdrowotnych.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl
Termin konsultacji mija 20 lipca 2016 roku.


Ostatni z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Projekt rozporządzenia ma na celu zmianę wykazu specjalizacji lekarskich. Bezpośrednim skutkiem wprowadzenia niniejszego rozporządzenia będzie dodanie do wykazu specjalizacji lekarskich: endokrynologii ginekologicznej i andrologii, w miejsce istniejącej endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, oraz gastroenterologii i hepatologii, w miejsce gastroenterologii.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl
Termin konsultacji mija 22 lipca 2016 roku.

Uwagi dotyczące projektów można przesyłać w podanych terminach na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl