Alert konsultacyjny

0
1130


Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych cztery projekty rozporządzeń  dotyczące uprawnień  pielęgniarek i położnych, prowadzenia list oczekujących, formularza IOWISZ oraz wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

Projekt ma na celu umożliwienie wystawiania recept na leki bezpłatne dla osób w wieku 75 plus przez pielęgniarki.

Termin konsultacji upływa 4 sierpnia 2016 roku.

Link do projektu: legislacja.rcl.gov.pl


Drugi projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Zmiana rozporządzenia jest spowodowana zmianą delegacji ustawowej zawartej w zmienionej ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Uwagi można składać do 15 sierpnia 2016 roku.

Link do projektu: legislacja.rcl.gov.pl


Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Rozporządzenia jest odpowiedzią na zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą nowelizującą”, wprowadzającej system IOWISZ.

Uwagi można przesyłać do 4 sierpnia 2016 roku.

Link do projektu: legislacja.rcl.gov.pl


Ostatni z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Projekt ma na celu aktualizacje treści wzoru wniosku wykorzystywanego w procedurze dopuszczania do obrotu produktu leczniczego przez podmioty odpowiedzialne na terenie Unii Europejskiej, dokonywane wyłącznie w formie elektronicznej, wnioski są na bieżąco publikowane na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Uwagi można przesyłać do 10 sierpnia 2016 roku.

Link do projektu: legislacja.rcl.gov.pl


Uwagi można przesyłać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl