Alert konsultacyjny

0
1079


Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz trzy projekty rozporządzeń.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw dotyczy zmian w zakresie tworzenia rejestrów medycznych.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 2 września 2016 roku.


Pierwszy z projektów rozporządzeń dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi lub jej składników.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 5 września 2016 roku.


Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Celem rozporządzenia jest dostosowanie wymogów w zakresie wyboru kierowników podmiotów leczniczych do nowych wymogów wynikających ze znowelizowanej ustawy o działalności leczniczej.


Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 3 września 2016 roku.


Ostatni z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie oznakowania krwi i jej składników.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 28 sierpnia 2016 roku.


Uwagi można przesyłać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl