Alert konsultacyjny

0
978

Do konsultacji społecznych skierowane zostały projekty czterech ustaw, dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej, refundacji leków, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz świadczeń opieki zdrowotnej, a także projekt rozporządzenia w sprawie Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego.

Pierwszy z projektów dotyczy założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 25 października 2026 roku.


Drugi projekt dotyczy ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 24 października 2016 roku.


Kolejny projekt dotyczy zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada tak zwaną pionizację Inspekcji Sanitarnej.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 28 października 2016 roku.


Ostatni z projektów ustaw dotyczy zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt wprowadza sieć szpitali.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 27 października 2016 roku.


Do konsultacji przekazano także projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 17 października 2016 roku.


Uwagi można przesyłać na adres g.byszewski@pracodawcyrp.pl