Alert konsultacyjny

0
941


Ministerstwo Zdrowia przesłało Pracodawcom RP do konsultacji społecznych dwa projekty rozporządzeń. Dotyczą one rejestru ostrych zespołów wieńcowych oraz rejestru operacji  kardiochirurgicznych.

Termin konsultacji w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych został wyznaczony do 24 grudnia 2012 roku.

Link do projektu w CML : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3935

Drugi z projektów to projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych. Również w tym przypadku termin konsultacji wyznaczono do 24 grudnia 2012 roku.

Link do projektu w CML : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3934

Uwagi do załączonych projektów należy przesyłać w podanym wyżej terminie na adres: g.byszewski@pracoodawcyrp.pl