Alert konsultacyjny

0
324


Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych dwa projekty rozporządzeń dotyczące kryteriów wyboru ofert oraz pozwolenia na działalność przywozową.

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Termin konsultacji upływa 21 marca 2017 roku.

Link do projektu: legislacja.rcl.gov.pl


Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru świadectwa uzyskania pozwolenia na wykonywanie działalności przywozowej.

Termin konsultacji upływa 23 marca 2017 roku.

Link do projektu: legislacja.rcl.gov.pl

Uwagi do projektów można przesylać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl