Alert konsultacyjny

0
369

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia skierował do konsultacji szereg zarządzeń, które umożliwią implementację sieci szpitali oraz programu „za życiem”.
 

Pierwszy z projektów dotyczy zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego w zakresie chemioterapii.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl

 

Drugi z projektów dotyczy zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl

 

Kolejny projekt dotyczy zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących świadczeń wysokospecjalistycznych w leczeniu szpitalnym.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl

 

Do konsultacji skierowano także projekt zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl

 

Kolejny projekt dotyczy zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl

 

Konsultacji poddano także projekt zarządzenia prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń prezesa NFZ w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl

 

Kolejny projekt dotyczy zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących świadczeń kontraktowanych odrębnie w zakresie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl

 

Ostatni z projektów skierowanych do konsultacji dotyczy zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku  z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl

 

Termin konsultacji zarządzeń mija 27 kwietnia 2017 roku. 

Uwagi można przesyłać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl