Alert konsultacyjny

0
356


Pracodawcy RP otrzymali do konsultacji społecznych projekt ustawy dotyczący świadczeń zdrowotnych (projektu IOWiSZ) oraz trzy projekty rozporządzeń ministra zdrowia dotyczące ratownictwa medycznego oraz środków na refundację.

Pierwszy z projektów dotyczy ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, w tym zmian w projekcie IOWISZ , czyli Instrumencie Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia , który pomaga w ocenie inwestycji w opiece zdrowotnej.

Termin konsultacji upływa 1 września 2017 roku.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl


Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.

Termin konsultacji upływa 25 sierpnia 2017 toku.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl


Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 roku, stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Termin konsultacji upływa 16 sierpnia 2017 roku.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl


Ostatni z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 roku, stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Termin konsultacji upływa 16 sierpnia 2017 roku.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl


Uwagi do projektów można przesyłać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl