Alert konsultacyjny

0
379

Pracodawcy RP otrzymali z Ministerstwa Zdrowia do konsultacji społecznych trzy projekty rozporządzeń, dotyczące ryczałtu dla szpitali w sieci, warunków umów z NFZ oraz kształcenia ratowników.

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Celem rozporządzenia jest określenie sposobu obliczania budżetu szpitali będących w sieci.

Termin konsultacji mija 11 września 2017 roku.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl

Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt ma na celu dostosowanie zapisów rozporządzenia do innego niż kontraktowy sposobu finansowania szpitali sieciowych.

Termin zgłaszania uwag mija 1 września 2017 roku.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl


Ostatni z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie  praktyki realizowanej w ramach kształcenia w zakresie ratownictwa medycznego. Rekomenduje się, aby osoba, która będzie chciała wykonywać zawód ratownika medycznego została zobowiązana, po złożeniu ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, do odbycia 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej.

Praktyka obejmie łącznej 960 godzin dydaktycznych i realizowana będzie pod okiem opiekuna praktyki. Osobą kierującą na praktykę będzie kierownik jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk medycznych, na której są prowadzone studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego. Po zakończeniu praktyki osoba je odbywająca zobowiązana będzie do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Ratownictwa Medycznego.

Termin konsultacji upływa 5 września 2017 roku.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl

 

Uwagi można przekazywać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl