Alert konsultacyjny

0
1070


Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie internetowej przedstawił do konsultacji społecznych projekt zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego przepisy w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Nowe zarządzenie zostało opublikowane w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U.2012, poz. 1422), które wprowadza nowe świadczenie gwarantowane dotyczące leczenia dzieci ze śpiączką,

Zmiany proponowane przez projekt mają na celu dostosowanie treści dotychczas obowiązującego zarządzenia nr 53/2010/DSOZ do zmian wprowadzonych w tym rozporządzeniu, czyli rozszerzenie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej o świadczenia udzielane na rzecz dzieci ze śpiączką.

Podmioty, które chcą udzielać świadczeń na rzecz dzieci pozostających w śpiączce według proponowanych zmian, będą zobowiązane między innymi do zawarcia odrębnej umowy z właściwym oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, zatrudnienia dodatkowego personelu oraz uzyskania dostępu do systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ).

Termin zgłaszania uwag do projektu upływa w dniu 30 stycznia 2013 roku.

W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl