Alert konsultacyjny

0
1049


Ministerstwo Zdrowia przekazało Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej do konsultacji społecznych projekty rozporządzeń. Dotyczą one kontroli seryjnej oraz recept lekarskich.

Termin konsultacji dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kontroli seryjnej wstępnej upływa 21 stycznia 2013 roku.

Link do projektu : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3981

Drugi z projektów rozporządzenia Ministra Zdrowia zmienia rozporządzenie w sprawie recept lekarskich, które weszło w życie zaledwie kilkanaście dni temu.
Termin konsultacji w tym przypadku upływa 25 stycznia 2013 roku.

Link do projektu : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3980

W najbliższych dnia będzie się odbywać kolejne posiedzenie Sejmu w trakcie którego odbędą się następujące posiedzenia Komisji Zdrowia :

23 stycznia br. o godzinie 15.00 (sala 118 bud. C)  – Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw

24 stycznia br. o godzinie 15.00 (sala 118 bud. C) – Rozpatrzenie informacji na temat programu kompleksowej opieki nad wcześniakiem i rodziną.

Jednocześnie informujemy, że w Sejmie zaostrzono przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. W związku z tym każdy zgłoszony uczestnik musi podać oprócz imienia i nazwiska swój numer PESEL, a następnie przed wejściem do Sejmu udać się do biura przepustek i odebrać jednorazową kartę wstępu.

g.byszewski@pracodawcyrp.pl