Alert konsultacyjny

0
949


Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiono do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego przepisy w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej.

W projekcie zarządzenia proponuje się zmianę sposobu oceny ofert w zakresie kryterium jakości w odniesieniu do zatrudnianego personelu. W praktyce będzie to oznaczało możliwość uzyskania dodatkowych punktów między innymi za zatrudnienie dodatkowo lekarza specjalisty neurologii dziecięcej, neurologopedy czy tez psychologa klinicznego.

Zmiany wprowadzone przez ten projekt mają mieć zastosowanie do postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 5 lutego 2013 roku.
Link do projektu
www.nfz.gov.pl

W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl