Alert konsultacyjny

0
1068


Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych kolejne akty prawne: projekty staw o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o działalności leczniczej a także projekt rozporządzenia w sprawie badań psychologicznych.

Projekty nowych ustaw dotyczą zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Link do projektu : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4007

Termin konsultacji mija 11 marca 2013 roku.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczy badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Link do projektu : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4008

Termin konsultacji mija 25 lutego 2013 roku