Alert konsultacyjny

0
953


Ministerstwo Zdrowia przekazało Pracodawcom RP kolejne akty prawne do konsultacji społecznych. Jest to projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz projekt ustawy.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia przekazany do konsultacji to zmiana rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowe.

Link do projektu : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3844
Termin konsultacji upływa 17 października 2012 roku

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało do konsultacji społecznych projekt ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz niektórych innych ustaw
Link do projektu : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3846
Termin konsultacji upływa 18 października 2012 roku

Uwagi proszę przesyłać do Grzegorza Byszewskiego:
g.byszewski@pracodawcyrp.pl