Alert konsultacyjny

0
893


Ministerstwo Zdrowia przesłało Pracodawcom RP do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami.

Link do projektu rozporządzenia 
http://www.mz.gov.pl

Termin konsultacji mija 6 marca 2013 roku.

Proszę o przekazanie ewentualnych uwag na poniższy adres
Grzegorz Byszewski
g.byszewski@pracodawcyrp.pl