Alert konsultacyjny

0
939


Ministerstwo Zdrowia przesłało Pracodawcom RP projekty kolejnych rozporządzeń. W ramach konsultacji można przesyłać do Pracodawców RP uwagi dotyczące proponowanych przepisów. 


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych u Płodów

Link do projektu : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4058
Termin konsultacji: 26.04.2013 rok

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Kardiologiczno-Kardiochirurgicznego Przezcewnikowych Implantacji Zastawek Aortalnych POL-TAVI

Link do projektu : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4059
Termin konsultacji: 30.04. 2013 rok

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji

Link do projektu : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4060
Termin konsultacji: 2 maja 2013 rok

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Link do projektu: http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4061
Termin konsultacji:  9 maja 2013 rok

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Link do projektu : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4062
Termin konsultacji: 9 maja 2013 rok

6.  Projekt ustawy zmieniającej ustawę o wyrobach medycznych oraz niektóre inne ustawy

Link do projektu: http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4063
Termin konsultacji: 26.04.2013 rok

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Link do projektu: http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4064
Termin konsultacji:  7 maja 2013 rok

 

Uwagi dotyczące projektów rozporządzeń można przekazywać na poniższy adres

g.byszewski@pracodawcyrp.pl