Alert konsultacyjny

0
842


Pracodawcy RP otrzymali do konsultacji społecznych projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków. Ministerstwo Zdrowia skierowało też do Pracodawców RP projekty rozporządzeń dotyczących świadczeń gwarantowanych.

Projekt ustawy dotyczy założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw.
Link do projektu w CML : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4072
Termin konsultacji mija 14 maja 2013 roku

Pierwszy z projektów rozporządzenia Ministra Zdrowia skierowanych do konsultacji dotyczy świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego.
Link do projektu w CML : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4070
Termin konsultacji upływa 14 maja 2013 roku.

Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
Link do projektu w CML : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4071
Termin konsultacji upływa 24 maja 2013 roku.

Proszę o przekazanie ewentualnych uwag na poniższy adres
Grzegorz Byszewski
g.byszewski@pracodawcyrp.pl