Alert konsultacyjny

0
911

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska został zamieszczony projekt rozporządzenia w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub  zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Projekt został przekazany do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych. Opinię na temat projektu można przekazywać w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Ministerstwo informacji na ten temat.

 

Uwagi można przekazywać w formie elektronicznej na adres:

monika.sklarzewska@mos.gov.pl

Link do projektu rozporządzenia:
http://www.mos.gov.pl/kategoria/5260_projekt_rozporzadzenia_ministra_srodowiska_w_sprawie_dokumentu_potwierdzajacego_unieszkodliwienie_zakaznych_odpadow_medycznych_lub_zakaznych_odpadow_weterynaryjnych/