Alert konsultacyjny

0
1037

Na stronie Pracodawców RP został opublikowany projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Do 13 czerwca 2013 roku można przekazywać uwagi dotyczące projektu.

Główne cele projektu to przede wszystkim:
–   określenie zasad zwrotu pomocy uzyskanej w formie zwolnienia podatkowego w przypadku cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia, którego warunki nie zostały zrealizowane,
– wprowadzenie do składu rady nadzorczej spółek zarządzających strefami przedstawiciela Ministra Finansów w miejsce przedstawiciela wojewody,
–  poszerzenie zakresu działania spółek zarządzających strefami,
– doprecyzowanie pojęcia pomocy publicznej i wprowadzenie zasady kumulacji,
– wyłączenie stosowania „dorozumianej zgody” w procedurze rozpatrywania wniosków przedsiębiorców,
– wprowadzenie jednolitych zasad zmiany zezwolenia, bez względu na datę jego wydania.

Projekt znajduje się na stronie Pracodawców RP

http://www.cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4098

Uwagi dotyczące projektu można przesyłać na adres
p.wolejko@pracodawcyrp.pl.