Alert konsultacyjny

0
882


Pracodawcy RP przekazali do konsultacji materiały dotyczące projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych (GBER). Projektowane rozporządzenie zawiera zapisy niekorzystne dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Projekt zawiera propozycję  wprowadzenia mechanizmu ograniczenia wysokości kwoty pomocy na jeden program pomocowy, wyłączającej obowiązek notyfikacji takiej pomocy (art. 1 ust. 2 lit. a projektu rozporządzenia). Proponowana kwota to 0,01% produktu krajowego brutto (PKB), czyli 159 mln zł lub 100 mln euro. Limit taki negowałby możliwość realizacji wielu obecnie realizowanych programów pomocowych dla przedsiębiorstw, w tym w szczególności system dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, którego roczny budżet stanowi 3 miliardy złotych. Projekt zmniejsza maksymalną kwotę pomocy na szkolenia z 80% do 70%, wprowadza ograniczenie katalogu wydatków kwalifikowanych w ramach dotacji na szkolenia oraz brak możliwości uzyskania dofinansowania na pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na stanowisku, na którym poprzednio pracowała osoba niepełnosprawna zatrudniona na czas określony.

W sprawie projektu w dniu 4 czerwca br. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Informacje o jego przebiegu dostępne są pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/aktualnosci/art295,bkomunikat-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-osob-niepelnosprawnych-w-sprawie-wylaczen-blokowychb.html

Ewentualne uwagi i opinię dotyczące projektu należy zgłaszać do 18 czerwca 2013 roku na adres:m.zareba@pracodawcyrp.pl