Alert konsultacyjny

0
1137


Pracodawcy RP otrzymali do konsultacji szereg projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia. Nowe rozporządzenia powstają, ponieważ w związku ze zmianą delegacji ustawowej pod koniec roku wygasają wszystkie dotychczasowe przepisy „koszykowe”. Przekazane projekty rozporządzeń dotyczą świadczeń gwarantowanych w zakresie kilku obszarów.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
Link do projektu rozporządzenia : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4130

Termin konsultacji: 3.08.2013

2.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
Link do projektu rozporządzenia : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4131

Termin konsultacji: 3.08.2013

3.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Link do projektu rozporządzenia : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4132

Termin konsultacji: 8.08.2013 r.

4.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
Link do projektu rozporządzenia : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4133

Termin konsultacji: 7.08.2013 r.

5.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Link do projektu rozporządzenia : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4134

Termin konsultacji: 07.08.2013 r.

6.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę
Link do projektu rozporządzenia : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4135

Termin konsultacji: 11.07.2013 r.

Uwagi dotyczące projektów można przesyłać na adres:
g.byszewski@pracodawcyrp.pl