Alert konsultacyjny

0
864


Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie leczenia szpitalnego.

Projekt dotyczy umów obejmujących programy zdrowotne (lekowe) oraz określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Link do projektu zarządzenia :

http://www.nfz.gov.pl/new/art/5526/2013_07_09_SZP_PL_projekt.zip

Uwagi do projektu można przesyłać do 23 lipca 2013 roku na adres
g.byszewski@pracodawcyrp.pl