Alert konsultacyjny

0
961


Ministerstwo Zdrowia przekazało Pracodawcom RP kolejne akty prawne do konsultacji społecznych. Są to trzy projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczących zakażeń, bezpieczeństw i higieny pracy oraz wyrobów medycznych.

Pierwszy z projektów rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczy w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

Link do projektu w CML : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3854

Termin konsultacji w tej sprawie upływa 16 października 2012 roku.

Kolejne rozporządzenie reguluje sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Link do projektu w CML : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3856

Termin konsultacji upływa 3 listopada 2012 roku.

Trzeci projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczy wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy

Link do projektu w CML : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3861

Termin konsultacji upływa 22 października 2012 roku.

Uwagi proszę przesyłać do Grzegorza Byszewskiego:
g.byszewski@pracodawcyrp.pl