Alert konsultacyjny

0
792


Ministerstwo Zdrowia przekazało Pracodawcom RP do konsultacji społecznych dwa nowe ważne projekty aktów prawnych: projekt zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych.

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Linki do projektu w CML : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4136

Termin konsultacji upływa 9 sierpnia 2013 roku

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Linki do projektu w CML : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4138

Termin konsultacji upływa 10 sierpnia 2013 roku

Uwagi do projektów można przesyłać na adres:
g.byszewski@pracodawcyrp.pl