Alert konsultacyjny

0
1040


Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia przedstawiono do konsultacji projekty rozporządzeń dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Zmiany w obszarze opieki paliatywnej i hospicyjnej dotyczą głównie rozszerzenia zakresu świadczeń udzielanych w warunkach hospicjum domowego oraz ograniczenia dostępności świadczeń rehabilitacji leczniczej domowej. Ponadto Ministerstwo proponuje rozszerzenie możliwości obsługi hospicyjnej przez lekarzy nie posiadających odpowiedniej specjalizacji oraz wprowadza nowe wymogi dla fizjoterapeutów w hospicjum domowym dla dzieci.

Planowane zmiany mogą mieć wpływ na działalność podmiotów leczniczych zapewniających świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej poprzez możliwość zaangażowania nowego  personelu oraz rozszerzenie zakresu oferowanych świadczeń.

Projekt zakłada, że nowe warunki wejdą w życie, co do zasady, od dnia 1 stycznia 2014 roku Termin zgłaszania uwag do projektu upływa w dniu 7 sierpnia 2013 roku

Zmiany w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej dotyczą szeregu nowych wymogów formalnych, takich jak między innymi zwiększenie ilości etatów przeliczeniowych fizjoterapeutów / rehabilitantów w przypadku pacjentów, którzy otrzymali w ocenie skalą Barthel „0” punktów. Nowe wymogi dotyczą także obniżenia wymagań stawianych terapeutom zajęciowym oraz rezygnacji z czasu pracy dzielonego między pielęgniarkę a opiekuna medycznego. Ponadto przewiduje się zmniejszenie minimalnej częstotliwości wizyt w przypadku stosowania wentylacji mechanicznej nieinwazyjnej oraz zniesienie niektórych obostrzeń dotyczących przechowywania sprzętu medycznego i leków.

Planowane zmiany mogą mieć wpływ na działalność podmiotów leczniczych poprzez chociażby pozostawienie całkowicie w gestii ich kierowników kwestii ewentualnego zatrudniania opiekunów medycznych. Wskazać także należy na liczne ułatwienia, mające na celu zwiększenie dostępności do świadczeń.

Projekt zakłada, że nowe warunki wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 7 sierpnia 2013 roku.

W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl