Alert konsultacyjny

0
844


Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępniło do konsultacji dokument prezentujący zbiór reguł dla elektronicznych dokumentów medycznych wystawianych przez usługodawców medycznych.

Dokument ten stanowi kolejny etap procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Zgodnie z art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2014 roku, każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych będzie obowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Wymóg ten jest związany z budowaniem ogólnopolskiego Systemu Informacji Medycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia. Docelowo SIM będzie pozwalał na wymianę danych dotyczących pacjentów między podmiotami świadczącymi usługi medyczne i innymi, które są uprawnione do korzystania z nich w określonym celu.

Dokument przygotowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia określa reguły biznesowe oraz walidacyjne dla elektronicznych dokumentów medycznych wystawianych przez usługodawców medycznych, tj. dla e-Recept, e-Skierowań i e-Zleceń. Opracowane reguły mają służyć zapewnieniu zdolności sieci telekomunikacyjnych do efektywnej współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do usług świadczonych w tych sieciach, zwanej standaryzacją interoperacyjną. Standaryzacja opisywanych dokumentów ma zostać przeprowadzona w stopniu, który umożliwi ich przetwarzanie na Platformie P1 zgodnie z założeniami przyjętymi na aktualnym etapie projektu oraz w systemach usługodawców medycznych, w tym ich bezpieczną wymianę pomiędzy podmiotami.

Prezentowany dokument zawiera specyfikacje techniczne i kierowany jest w szczególności do osób obeznanych i odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych. Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie do dnia 31 lipca 2013 roku, na adres e-mail: p1_info@csioz.gov.pl

Kancelaria Fortak & Karasiński dysponuje dokumentem zawierającym spis reguł walidacyjnych i biznesowych w formie elektronicznej, dlatego osoby zainteresowane zapoznaniem się z nim proszone są o kontakt z Kancelarią.

http://www.fandk.com.pl/