Alert konsultacyjny

0
938

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła, w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia Prezes NFZ, dotyczący leczenia szpitalnego w zakresie kardiologii interwencyjnej.

Projekt powstał po przeprowadzeniu prac analitycznych dotyczących realizacji świadczeń w obszarze kardiologii interwencyjnej, w szczególności w ostrych zespołach wieńcowych (OZW). Większa część wyników tych prac została zaprezentowana w dokumencie pt. „Analiza realizacji szpitalnych świadczeń kardiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii interwencyjnej”, opublikowanym 24 czerwca2013 na stronie internetowej NFZ, o której również informowaliśmy na portalu www.medycynaprywatna.pl.

Proponowane zmiany mają na celu zwiększenie poziomu udzielania świadczeń o charakterze kompleksowym. Wyodrębnia się grupę dedykowaną hospitalizacjom, w trakcie których pacjentom wykonano koronarografię, bez podjęcia dalszej interwencji terapeutycznej. Przewiduje się, że zmiany te wpłyną także na zwiększenie dostępności do pozostałych świadczeń kardiologicznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Opinie do projektu zarządzenia będzie można nadsyłać do Funduszu do 16 sierpnia 2013 roku.

www.nfz.gov.pl