Alert konsultacyjny

0
919


Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przesłał Pracodawcom RP do konsultacji społecznych projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2014 i lata następne.

Termin zgłaszania uwag do NFZ mija 11 października 2013 roku. Zainteresowani proszeni są o przesłanie uwag do 9 października 2013 roku na adres:
g.byszewski@pracodawcyrp.pl

Link do projektu: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=17&artnr=5676