Alert konsultacyjny

0
1217

Ministerstwo Zdrowia przesłało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, której celem jest implementowanie tzw. dyrektywy transgranicznej.

Termin konsultacji upływa 24 października 2013 roku.

Dokument jest dostępny na stronie Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP
http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4201

Zgłoszenia ewentualnych uwag można dokonać, pisząc na adres meilowy
g.byszewski@pracodawcyrp.pl